[ Home ]

 

[ English ]Cechy programu AnTherm

"Obraz mówi więcej niż tysiąc słów" – AnTherm udostępnia najnowocześniejsze technologie wizualizacji, które do niedawna były jedyne dostępnej w przemyśle maszynowym, lotniczym, wysokich energii oraz w pracach badawczych, i czyni to w imponująco prosty i wyjątkowy, nawet zabawiający, oczywisty sposób.

"Obraz mówi więcej niż tysiąc słów" – dzięki temu jest również bardziej zrozumiały - nawet dla laików - niż długie kolumny liczb albo protokoły. Naturalnie z tychże nie można zrezygnować, jeśli chodzi o dokładne, ilościowe oceny. Odpowiednie i elastyczne przedstawienie w postaci obrazu powala na jakościową identyfikację obszarów, które należy poddać późniejszej dokładnej analizie, co przyspiesza niebywale proces analityczny. Możliwe jest to dzięki najwydajniejszemu i najbardziej skomplikowanemu kanałowi postrzegania u człowieka – wzrokowi. Ludzki mózg jest zdolny do niebywale szybkiej oceny sytuacji, jej różnicowania i jakościowej oceny.
Wizualizacja pozwala na ograniczenie koncentracji na najważniejsze obszary, które, w następnym kroku, muszą być dokładnie ilościowo zbadane i analizowane, istotnie przyspieszając całość łańcucha procesów produkcyjnych. Jest w ten sposób podstawą dla bezpośredniego polepszenia efektywności nawet najbardziej skomplikowanych narzędzi analitycznych w procesach nowoczesnej techniki.

"Łatwy do nauczenia" – Nowoczesne specjalistyczne narzędzie, jakim jest również program do analizy mostków cieplnych, jest jedną z wielu metod pomocniczych w złożonych procesach dzisiejszej techniki. W przebiegu całości pracy, doradca lub technik spędzi relatywnie krótki czas, prawie tylko jedną chwilę, używając raz z tego a raz innego narzędzia. Intuitywne, łatwe do nauczenia i obsługi, ale równocześnie szybkie i wiarygodne narzędzia pracy, są nieodzowne w ekonomicznie efektywnych procesach doradczych.

Aktualna kontekstowa dokumentacja programu (dostępna również On-Line) włącznie z przykładami i teorią wspomaga takoż nowych jak i doświadczonych użytkowników materiałami nauczania oraz dla referencji.

Zainteresowany? Wyślij wiadomość aby otrzymać więcej informacji.

Albo wypróbuj teraz wersję demonstracyjna !

Najważniejsze cechy programu

AnTherm jest to kompletny pakiet programowy do obliczania rozkładu ciepła i prądów cieplnych w konstrukcjach budowlanych, szczególnie z uwzględnieniem mostków cieplnych.

AnTherm pozwala na dokonywanie obliczeń dla dowolnie skomplikowanych konstrukcji budowlanych. Istniejące ograniczenia wynikają jedynie z możliwości używanego komputera.

 • Łatwa i przejrzysta definicja geometrii konstrukcji budowlanej poprzez wprowadzanie prostokątnych elementów;
  • jednolita zasada wprowadzania danych dla dwu i trójwymiarowego modelu obliczeń,
  • pomocnicze funkcje: np. kopiowanie, obroty, odbicia lustrzane,
  • baza danych materiałowych DIN, ÖNORM oraz z Internetu aktualizowane: Baubook (ÖBOX), BPHDB.COM, etc.
 • Dwuwymiarowa analiza mostków cieplnych - rozkład temperatur - wykonany AnTherm-emStała kontrola danych;
  różnorodne możliwości przedstawiające graficznie aktualny stan modelu:
  • wybór wycinków,
  • dowolne skalowanie,
  • przyporządkowanie kolorów do przedziałów przewodnictwa cieplnego,...
 • Dyskretyzacja (tworzenie modelu obliczeniowego w formie siatki liniowej) jest ultymatywnie wygodna i następuje niezależnie od wprowadzania danych.
  Szybkie tworzenie siatki modelu:
  • w pełni automatyczne, zależnie od:
   • wybranych standardowych parametrów, albo
   • parametrów z innego, porównywalnego modelu obliczeniowego
  • lub półautomatycznie, zależnie od:
   • parametrów podanych przez użytkownika,
   • modyfikacji automatycznie wytworzonej siatki poprzez wstawianie dodatkowych linii i powierzchni siatki lub ich kasowanie.
 • Obliczenie podstawowych wyników (metoda różniczek skończonych):
  • W pełni zautomatyzowane prowadzenie obliczeń również dla źle uwarunkowanych modeli konstrukcji budowlanej, takich jak
   • konstrukcji w kontakcie z masa gruntu,
   • uzbrojonej konstrukcji,
   • detali ram i konstrukcji okien,
   • konstrukcji stalowych, itd.
 • trójwymiarowa analiza gęstości przepływu ciepła przy pomocy programu AnThermWysoka dokładność obliczeń poprzez zastosowanie "podwójnej precyzji" w części obliczeniowej programu.
 • Maksymalna ilość bilansowanych okienek siatki jest ograniczona jedynie wyposażeniem komputera; umożliwiając analizę dużych trójwymiarowych modeli konstrukcji budowlanych jak np.:
  • konstrukcje i pomieszczenia w kontakcie z masa gruntu,
  • wiele kompletnych pomieszczeń,
  • szczegółowe, skomplikowane konstrukcje (np. ramy okien)
  • moduł obliczeniowy programu może być również zainstalowany na specjalnych komputerach (mainframe, superkomputer).
 • Zadanie warunków brzegowych (temperatury powietrza w pomieszczeniach, mocy źródeł ciepła) jest niezależne od podstawowych wyników obliczeń
  • przedstawienie wyników obliczeń dla różnych warunków brzegowych jest
   • szybkie, ponieważ
   • podstawowe wyniki nie musza być każdorazowo wyliczane (zasada superpozycji).
 • Wyniki obliczeń są prezentowane zgodnie z wymogami norm i standardów:
  • macierz przewodnictwa, oraz harmoniczne, periodyczne współczynniki przewodnictwa
  • macierz ważonych współczynników temperatur (g-wartości),
  • maksymalne i minimalne temperatury powierzchni oraz graniczne wilgotności dla zadanych warunków brzegowych
  • szacunek błędów numerycznych.
 • Prezentacja wyników w postaci
  • wydruków,
  • interaktywnej dwu- i trójwymiarowej wizualizacji
  • grafiki
  • wysokojakościowych hardcopies
 • Aktualny, interaktywny i kontekstowy system pomocy, dokumentacji i instrukcji programu

Program praktycznie nie ogranicza rozmiarów wprowadzanej konstrukcji budowlanej. Ograniczenia wynikają jedynie w związku ze stosowanym wyposażeniem komputera.

Zainteresowany? Wyślij wiadomość aby otrzymać więcej informacji.

Albo wypróbuj teraz wersję demonstracyjna !

Home
Wärmebrücken berechnen (AnTherm)
Psi-Wert Rechner
U-Wert Rechner
Luft-Hohlraum Rechner
Grenzfeuchte (Kondensfeuchte) Rechner
METEONORM - Klimadatenbank und Wettergenerator
Thermal Bridges Calculation (AnTherm)
Psi-Value Calculator
U-Value Calculator
Air Cavity Calculator
Condensing Humidity (dew point) Calculator
METEONORM - Climate- and Weather Generator
Mostki cieplne (AnTherm)
METEONORM - generator Klimatu i Pogody
CE Gefährdungsanalyse MaschCE
CE Hazard Analysis MaschCE
CE Analiza zagrozen MaschCE
SolRad3 Sonnenstrahlung
GEBA Gebäudesimulation
Bücher Bauphysik

AnTherm
Mostki cieplne
Cechy programu
Narzędzie
Dyfuzja pary
+ Zestawy Funkcji +
Demo & Downloads

Wizualizacja
3D Nawigacja
Wymogi Techniczne
Użytkownicy AnTherm-a
>>> N E W s <<<
>>> Zamówienie <<<
>>> Cennik <<<
 

Visit AnTherm Blog ...
Visit AnTherm Gallery ...
Visit AnTherm Videos ...
Search & Find ...
Sitemap
 

Copyright © Kornicki Dienstleistungen in EDV & IT