[ Home ]

 

[ English ]Program jako narzędzie eksperta

Praktyczne spełnienie wymogów norm europejskich jest tylko wtedy możliwe, jeśli kompetentny architekt, konstruktor albo ekspert dysponuje odpowiednim programem obliczeniowym, który:

 • w pełni odpowiada normom europejskim w stosunku do wymogów stawianych protokołom wprowadzonych danych jakoż i formie przedstawienia wyników,
 • prowadzi obliczenia z najwyższą dokładnością
 • zapewnia użytkownikowi komfort obsługi, łatwość i przejrzystość pracy, jak również prędkość

Przy planowaniu budynków pasywnych, niskoenergetycznych czy modernizacji albo przy tworzeniu paszportu energetycznego dokładne i precyzyjne uwzględnienie mostków cieplnych nie musi być ani złożonym ani czasochłonnym zadaniem!

AnTherm® spełnia te wymogi i jest wspaniałym narzędziem!

W kontekście wprowadzanych danych, AnTherm

 • ułatwia użytkownikom wprowadzenie konstrukcji poprzez graficzną prezentacje danych. Proces tworzenia modelu numerycznego (dyskretyzacja) jest w pełni niezależny i następuje w całości automatycznie, przy czym użytkownik posiada pełną kontrolę tegoż procesu.
 • przedstawia na życzenie użytkownika pełną dokumentacje wprowadzonych danych (geometrii konstrukcji, elementów i materiałów budowlanych, współczynników przewodnictwa ciepła , źródeł ciepła, itd.)
 • pozwala użytkownikowi na sterowanie i pełną kontrolę dokładności obliczeń.
trójwymiarowa analiza gęstości przepływu ciepła przy pomocy programu AnTherm

Wyniki otrzymane przez AnTherm są przedstawiane zgodnie z wymogami norm europejskich i zawierają:

 • ogólne wyniki w formie współczynników g i macierzy przewodnictwa ciepła, które odpowiadają zdefiniowanym w normie wielkościom, jak również informacje o dokładności dokonanych obliczeń,
 • wyniki dla konkretnego rozkładu temperatur pomieszczeń i energii źródeł ciepła - w postaci minimalnych i maksymalnych temperatur powierzchni i relatywnej wilgotności.
 • graficzne prezentacje wyników w postaci izoterm na powierzchniach i w przekrojach, przebiegu temperatur wzdłuż kantów (modele 2- i 3-wymiarowe) oraz linii prądów cieplnych (nie tylko w 2-wymiarowych modelach ale również w 3D)

W pełni zautomatyzowane wykonanie obliczeń przy pomocy AnTherm jest nawet możliwe w sytuacjach bardzo niekorzystnej konwergencji numerycznej. Maksymalna ilość bilansowanych okienek jest praktycznie nieograniczona (wiele milionów), pozwalając na stabilne analizy wielkich, trójwymiarowych modeli. Takimi kompleksowymi przypadki są np.

 • konstrukcje i pomieszczenia w kontakcie z masą gruntu
 • kompletne otoczenie przestrzenne albo grupy pomieszczeń.
 • szczegółowe, skomplikowane konstrukcje (ramy okienne i detale instalacji, struktury stalowe, itp.).

Termiczne zachowanie się konstrukcji budowlanych o wymiarach do ok. 100 m może być symulowane przy pomocy AnTherm.
Ograniczenia w stosunku do zakresu prezentacji wyników sa zależne od zainstalowanego wyposażenia komputera .

Zainteresowany? Wyślij wiadomość aby otrzymać więcej informacji.

Albo wypróbuj teraz wersję demonstracyjna !

Home
Wärmebrücken berechnen (AnTherm)
Psi-Wert Rechner
U-Wert Rechner
Luft-Hohlraum Rechner
Grenzfeuchte (Kondensfeuchte) Rechner
METEONORM - Klimadatenbank und Wettergenerator
Thermal Bridges Calculation (AnTherm)
Psi-Value Calculator
U-Value Calculator
Air Cavity Calculator
Condensing Humidity (dew point) Calculator
METEONORM - Climate- and Weather Generator
Mostki cieplne (AnTherm)
METEONORM - generator Klimatu i Pogody
CE Gefährdungsanalyse MaschCE
CE Hazard Analysis MaschCE
CE Analiza zagrozen MaschCE
SolRad3 Sonnenstrahlung
GEBA Gebäudesimulation
Bücher Bauphysik

AnTherm
Mostki cieplne
Cechy programu
Narzędzie
Dyfuzja pary
+ Zestawy Funkcji +
Demo & Downloads

Wizualizacja
3D Nawigacja
Wymogi Techniczne
Użytkownicy AnTherm-a
>>> N E W s <<<
>>> Zamówienie <<<
>>> Cennik <<<
 

Visit AnTherm Blog ...
Visit AnTherm Gallery ...
Visit AnTherm Videos ...
Search & Find ...
Sitemap
 

Copyright © Kornicki Dienstleistungen in EDV & IT