[ Home ]

 

[ English ][ Deutsch ]Mostki cieplne, mostki termiczne, mostki ciepła, mostki zimna

multidimensional thermal heat bridge analysis with AnThermAnTherm analizuje rozkłady temperatur w komponentach konstrukcji budowlanych, w których przepływ ciepła odbywa sie nie tylko w jednym kierunku, ale jako dwuwymiarowy albo trójwymiarowy proces. To ma szczególnie duże znaczenie przy analizie termicznej i energetycznej jakości - ważne kryterium procesu planowania - tak zwanych mostków cieplnych, to znaczy regionów konstrukcji budowlanej przez które zwiększone straty ciepła mogą prowadzić do obniżenia temperatur powierzchniowych poniżej punktu rosy.

Mostki cieplne charakteryzują sie wielowymiarowym transportem ciepła, to znaczy faktem, że nie dają sie w przybliżeniu opisać jednowymiarowymi modelami obliczeniowymi, które są zwykle stosowane w rozporządzeniach i normach dotyczących wydajności energetycznej budynków (wartości U).

Zawilgoceniu powierzchniowemu na skutek kondensacji (zwykle występującej w takich regionach jak łącza ściany ze stropem, instalacjach okiennych, itp.) jak też zagrzybieniu w wilgotnych środowiskach można efektywnie zapobiec za pomocą wielowymiarowych badan już w fazie planowani i przy opracowywaniu detali.
Rola mostków cieplnych w budownictwie

With AnTherm generated colored representation to visualize heat stream density distribution within building corner consisting of brick masonry and concrete ceiling [explanatory shown pictures show the distribution of heat stream density; areas shown in red emphasize high heat densities]

Znaczenie mostków cieplnych w budownictwie jest coraz popularniejszym i ważniejszym tematem.
 
Dla nowych budowli, a szczególnie przy zastosowaniu coraz bardziej rozpowszechnionych niskoenergetycznych technologii, zagadnienie cieplno-energetycznej optymalizacji połączeń konstrukcyjnych staje się coraz istotniejsze. Dla domów pasywnych unikanie mostków cieplnych jest centralnym tematem.
 
Przy modernizacji starszych budowli może się z jednej strony okazać, że cel redukcji zapotrzebowania energii ogrzewczej nie zostanie osiągnięty, jeśli nie zwróci się wystarczającej uwagi na problemy wielowymiarowego transportu ciepła w obszarach mostków cieplnych. Poza tym, przy nieprawidłowo zaplanowanych połączeniach konstrukcyjnych mogą wystąpić niskie temperatury, prowadzące do zawilgocenia poprzez kondensację pary wodnej, a w konsekwencji do zagrzybienia. Oprócz negatywnego wpływu na komfort życia oraz aspektów zdrowotnych może w ostatecznej konsekwencji dojść do poważnego uszkodzenia substancji budowli.

AnTherm-Screen for a 10 space case: The matrix of coupling coefficients is already calculated, prior to defining the boundary conditions (air temperatures) by the user.

Efektów wielowymiarowego transportu ciepła nie można opisać przy pomocy uproszczonych metod stosowanych do ręcznych obliczeń. W żadnym wypadku nie da się ich przewidzieć „na wyczucie”. Dlatego potrzebna jest pomoc profesjonalnego oprogramowania, które zagwarantuje prawidłowość procesu planowania.

Oprócz wymagań w stosunku do dokładności, które należy potwierdzić odpowiednią certyfikacją, łatwość wprowadzania danych, obsługi, jak również interpretacji wyników obliczeń przy pomocy przejrzystej prezentacji rezultatów, należą do najważniejszych oczekiwań. Dodatkowo program do analizy mostków cieplnych musi pozwalać na 2- oraz 3-wymiarowe modelowanie, aby spełniać dzisiejsze potrzeby.

Analiza mostków cieplnych programem AnTherm całkowicie spełnia powyższe wymagania i w idealny sposób je realizuje.

Obliczeniowy opis dyfuzji pary wodnej poprzez konstrukcje budowlane jest o tyle interesujący, że pozwala na uzyskanie wykładni i oszacowania czy należy się liczyć z wystąpieniem szkodliwej kondensacji pary wodnej wewnątrz konstrukcji czy też można jej uniknąć. Równania dyfuzji pary maja podobna strukturę jak systemy transportu ciepła. Ich analityczne rozwiązanie jest jednak możliwe tylko w jednym wymiarze. Dla większej ilości wymiarów musza być stosowane metody numeryczne - jak te zaimplementowane przez AnTherm.

 

Zainteresowany? Wyślij wiadomość aby otrzymać więcej informacji.

Albo wypróbuj teraz wersję demonstracyjna !

Home
Wärmebrücken berechnen (AnTherm)
Psi-Wert Rechner
U-Wert Rechner
Luft-Hohlraum Rechner
Grenzfeuchte (Kondensfeuchte) Rechner
METEONORM - Klimadatenbank und Wettergenerator
Thermal Bridges Calculation (AnTherm)
Psi-Value Calculator
U-Value Calculator
Air Cavity Calculator
Condensing Humidity (dew point) Calculator
METEONORM - Climate- and Weather Generator
Mostki cieplne (AnTherm)
METEONORM - generator Klimatu i Pogody
CE Gefährdungsanalyse MaschCE
CE Hazard Analysis MaschCE
CE Analiza zagrozen MaschCE
SolRad3 Sonnenstrahlung
GEBA Gebäudesimulation
Bücher Bauphysik

AnTherm
Mostki cieplne
Cechy programu
Narzedzie
Dyfuzja pary
+ Zestawy Funkcji +
Demo & Downloads

Wizualizacja
3D Nawigacja
Wymogi Techniczne
Uzytkownicy AnTherm-a
>>> N E W s <<<
>>> Zamówienie <<<
>>> Cennik <<<
 

Visit AnTherm Blog ...
Visit AnTherm Gallery ...
Visit AnTherm Videos ...
Search & Find ...
Sitemap
 

Copyright © Kornicki Dienstleistungen in EDV & IT