[ Home ]

 

[ English ][ Deutsch ]Zestawy funkcji programu mostków cieplnych AnTherm

Możliwości funkcjonalne programu są dostosowane i ugrupowane zależnie o rodzaju zastosowań. Cena licencji wynika z wybranego zestawu funkcji konkretnej licencji użytkownika.

AnTherm
Funkcjonalność
  Dynamicznie Performance
3D+2D
trój-
wymiarowo
2D
dwu-
wymiarowo
Opcja
PARY
Opcja
HARMONIC
Opcja
TRANSIENT
Opcja
DONGLE
Opcja
MULTICORE
Opcja
STEREO3D
bez ograniczenia liczby kostekdostępnadostępnadostępnadostępnadostępnadostępnadostępnadostępna
Maks. 1.000.000 kostekdostępnadostępnadostępnadostępnadostępnadostępnadostępnadostępna
Maks. 300.000 kostekdostępnadostępnadostępnadostępnadostępnadostępnadostępnadostępna
Maks. 50.000 kostekdostępnadostępnadostępnadostępnadostępnadostępna---dostępna
Maks. 10.000 kostek---dostępnadostępnadostępnadostępnadostępna---dostępna
Czas licencjiPermanentnie albo Czasowy (1 Rok, Starter) wynajem licencji
AktualizacjeAktualizacje (Update) albo regularna Subskrypcja Aktualizacji (Software Care)
SzkolenioweLicencje dla Szkoly i Akademickie (Educational), specjalne pakiety

Liczba kostek / Ilość węzłów / Rozmiar równania

Wpierw należy ocenić funkcjonalność zależnie od maksymalnie potrzebnej ilości bilansowanych kostek (ilość elementów wprowadzanych przy modelowaniu konstrukcji nie jest ograniczona).
Liczba kostek odpowiada rozmiarowi systemu równań linowych który program ma rozwiązywać (rzeczywistego dla zadań stacjonarnych, zespolonego w dynamicznym, zależnym od czasu, periodycznym, harmonicznym przypadku).
Liczba węzłów stosowanych w prezentacji wyników odpowiada ośmiokrotnej liczbie kostek (w 2D czterokrotnej).

Wersje 2-wymiarowe:

Maksymalna
liczba kostek
Maksymalna liczba
węzłów rozwiązania
Notatka / Zastosowanie / Zalecenie
10.000nieco ponad 40.000Wersja początkowa; wystarczająca do mało precyzyjnego modelowania
50.000nieco ponad 200.000Wersja pozwalająca na opracowywanie większości zadań w 2D, również w kontakcie z gruntem
300.000nieco ponad 1.200.000Wersja pozwalająca na opracowywanie większości dużych zadań w 2D
1.000.000nieco ponad 4.000.000 Wersja do analizy dużych i skomplikowanych zadań w 2D
bez limitunieco ponad
czterokrotną
liczbą kostek
Pełna wersja 2D; umożliwia bardzo dokładne modelowanie również bardzo dużych zadań; Maksymalna ilość kostek jest ograniczona jedynie wyposażeniem komputera

Wersje 3-wymiarowe:

W wersji programu pracującej w trzech wymiarach zawarta jest wersja 2D o odpowiedniej ograniczonej ilości bilansowanych kostek.
Maksymalna
liczba kostek
Maksymalna liczba
węzłów rozwiązania
Notatka / Zastosowanie / Zalecenie
50.000nieco ponad  400.000wystarczająca do modelowania bardzo prostych zadań 3D; wystarczająca dla  większości typowych zadań 2D
300.000nieco ponad  2.400.000wystarczająca dla standardowych zadań w 3D; stosuje sie również dla większości dużych zadań w 2D
1.000.000nieco ponad  8.000.000Wersja dla dużych zadań w 3D; wystarczająca dla dużych i skomplikowanych zadań w 2D
bez limitunieco ponad
ośmiokrotną
liczbą kostek
Wersja pełna; modelowanie w 2D- oraz 3D bardzo dużych i bardzo skomplikowanych zadań; Maksymalna ilość kostek jest ograniczona jedynie wyposażeniem komputera

Oczywiście zmiana z wersji o niższej funkcjonalności do wyższej jest w każdej chwili możliwa. Wersje są w tym sensie kompatybilne, tzn. projekty AnTherm wytworzone w wersji programu o mniejszej funkcjonalności mogą być wczytane, analizowane i zmieniane. Przejście do wersji o większej funkcjonalny nie wymaga żadnego dodatkowego nakładu pracy ze strony użytkownika ponieważ kontrola programu jest dla wszystkich wersji identyczna.

Dodatkowe rozszerzenia / opcje

Funkcjonalność powyższych wersji podstawowych, dokonujących stacjonarnej analizy przepływu ciepła, może być dalej rozszerzona poprzez dodatkowe opcje:

Opcja dodatkowa PARY:
Pozwala na badanie 2-wymiarowego  i ( wersji trójwymiarowej) 3-wymiarowego przepływu dyfuzji pary wodnej w warunkach stacjonarnych (maksymalna liczba bilansowanych kostek jest identyczna z liczba w wersji podstawowej).

Dodatkowa wartość tej opcji wynika z szybkiej i efektywnej metody analizy ryzyka wewnętrznej kondensacji poprzez porównanie ciśnienia pary nasyconej z ciśnieniem cząstkowym.

Opcja PARY w AnTherm, w formie rozszerzenia klucza licencyjnego (DAMPF2DIM, DAMPF3DIM) jest oferowana do zakupu wszystkim użytkownikom aktualnej wersji programu. Wprowadzanie wartości μ oraz relatywnej wilgotności powietrza jest możliwe tylko w tej dodatkowej opcji licencyjnej. Zlecenie rozwiązywania zagadnienia transportu pary może być wydane w ustawieniach Solvera (jeśli użytkownik posiada licencje z opcja pary).

 

Opcja dodatkowa HARMONIC (periodyczna, niestacjonarna):
Pozwala na badanie dwu- i  trójwymiarowych dynamicznych procesów transportu ciepła z uwzględnieniem pojemności cieplnej przy przyjęciu okresowych (harmonicznych) warunków brzegowych.

Obliczenie harmonicznych współczynników przewodnictwa (np. amplitudy i przesunięcia fazowego) dokonywane jest bezpośrednio, to znaczy bez konieczności znajomości lub zadawania jakichkolwiek warunków brzegowych. Wyniki można bezpośrednio zastosować w innych programach , np. w PHPP (zakładka "Grunt"), THESIM_Earth, itd.

Rozwiązanie to pozwala niewielkim kosztem na uwzględnienie i dokładne wyliczenie efektów pojemności cieplnej, np. w konstrukcjach budowlanych w kontakcie z gruntem.

Opcja HARMONIC w AnTherm, w formie rozszerzenia klucza licencyjnego (HARMONIC), jest oferowana do zakupu wszystkim użytkownikom aktualnej wersji programu. Wprowadzanie wartości  ρ- i c- (gęstość masy oraz pojemność cieplna) jest możliwe tylko w tej dodatkowej opcji licencyjnej. Zlecenie rozwiązywania dynamicznego, harmonicznego zagadnienia dla okresu jednego roku lub jednego dnia może być wydane w ustawieniach Solvera (jeśli użytkownik posiada licencje z opcja harmoniczna).

 

Opcja dodatkowa TRANSIENT (analizy i animacje w zmiennych w czasie warunkach):
 Razem i dodatkowo do opcji HARMONIC to rozszerzenie służy termicznej analizie zachowania sie konstrukcji budowlanych w przypadku warunków brzegowych które zmieniają sie periodycznie w czasie przy uwzględnieniu efektów wynikających z pojemności cieplnej.

Zmienne w czasie warunki brzegowe, wprowadzane jako serie wartości (np. wartości godzinne), wartości średnie (np. miesięczne średnie temperatury), skoki wartości (np. moc ogrzewania), poddawana sa harmonicznej analizie Fouriera i razem z odpowiednimi rozwiązaniami bazowymi, również dla wyższych harmonicznych, prowadza do syntetycznych rozkładów temperatury dla dowolnego momentu w zadaniu periodycznym.
Wyniki można prezentować jako diagramy (krzywe) przebiegów w czasie albo jako 2- albo 3-wamiarowe animacje lub video.

Rozwiązanie to pozwala na praktyczna, efektywna i szybka dokumentacje skomplikowanych dynamicznych procesów w konstrukcjach budowlanych.

Opcja dynamiczna w AnTherm, w formie rozszerzenia klucza licencyjnego (TRANSIENT), jest oferowana do zakupu wszystkim użytkownikom aktualnej wersji programu i wyłącznie tylko w polaczeniu z rozszerzeniem harmonicznym (HARMONIC). Zlecenie rozwiązywania zagadnienia dynamicznego z wyższymi harmonicznymi oraz wprowadzanie zmiennych w czasie, periodycznych warunków brzegowych jest możliwe tylko w tej dodatkowej opcji licencyjnej.

 

Opcja dodatkowa MULTICORE (wieloprocesorowy Solver):
Pozwala na rozdzielenie obliczeń równolegle na wielu procesorach lub rdzeni procesora.

Rozwiązanie to pozwala na efektywne przyspieszenie obliczeń przy jednostkowo minimalnych kosztach wykorzystując technologicznie dostępne możliwości nowoczesnych komputerów.

 

Opcja dodatkowa STEREO3DVIEW (binokularna):
Pozwala na przestrzenna wizualizacje obrazu. Dostępne są rożne metody przestrzennej wizualizacji dla lewego i prawego oka, niektóre z nich wymagają dodatkowe wyposażenia technicznego. Jednak również ze zwykłymi czerwono-niebieskimi okularami można wyraźnie polepszyć wrażenie przestrzennej głębokości obrazu.

 

Opcja dodatkowa Hardware DONGLE (klucz licencyjny USB-DONGLE):
Opcja dodatkowa licencjonowania przy pomocy klucza Dongle przynosi bezpośrednio dodatkową funkcje - możliwość wymiennego używania licencji programu AnTherm na kilku stanowiskach pracy.

Opcja ta zastępuje przywiązanie licencji z fizycznej karty sieciowej konkretnego komputera poprzez powiązanie licencji z mobilnym kluczem USB-Dongle. Samo oprogramowanie może być zainstalowane na do pięciu komputerach (typowo) i używane na jednym z nich, tym do którego jest przyłączony USB-Dongle. Przechodząc do innego stanowiska pracy klucz Dongle jest wyjmowany i przenoszony do innego stanowiska. Po takim "transferze" klucza sprzętowego do innego komputera można AnTherm wystartować i nim pracować – licencja "podróżuje razem z kluczem sprzętowym Dongle", rodzaj ręcznego wariantu "licencji pływającej".

Pozostałe aspekty instalacji i aktywacji programu (tzn. wgranie pliku aktywacyjnego licencji) pozostają bez zmian. Liczba powiązań ze sprzętem odpowiada liczbie posiadanych licencji użytkowych. Kombinacja obydwu wariantów przywiązania do sprzętu (kart sieciowych oraz mobilne klucze Dongle) jest również możliwa.

Rozwiązanie to tworzy wartość dodatkowa dla klienta pozwalając na efektywne licencjonowanie dla wielu stanowisk przy bardo niskich kosztach.

 

Zainteresowany? Wyślij wiadomość aby otrzymać więcej informacji.

Albo wypróbuj teraz wersję demonstracyjna !

Home
Wärmebrücken berechnen (AnTherm)
Psi-Wert Rechner
U-Wert Rechner
Luft-Hohlraum Rechner
Grenzfeuchte (Kondensfeuchte) Rechner
METEONORM - Klimadatenbank und Wettergenerator
Thermal Bridges Calculation (AnTherm)
Psi-Value Calculator
U-Value Calculator
Air Cavity Calculator
Condensing Humidity (dew point) Calculator
METEONORM - Climate- and Weather Generator
Mostki cieplne (AnTherm)
METEONORM - generator Klimatu i Pogody
CE Gefährdungsanalyse MaschCE
CE Hazard Analysis MaschCE
CE Analiza zagrozen MaschCE
SolRad3 Sonnenstrahlung
GEBA Gebäudesimulation
Bücher Bauphysik

AnTherm
Mostki cieplne
Cechy programu
Narzędzie
Dyfuzja pary
+ Zestawy Funkcji +
Demo & Downloads

Wizualizacja
3D Nawigacja
Wymogi Techniczne
Użytkownicy AnTherm-a
>>> N E W s <<<
>>> Zamówienie <<<
>>> Cennik <<<
 

Visit AnTherm Blog ...
Visit AnTherm Gallery ...
Visit AnTherm Videos ...
Search & Find ...
Sitemap
 

Copyright © Kornicki Dienstleistungen in EDV & IT