[ Home ]

 

[ English ][ Deutsch ]Wymagania techniczne dla programu AnTherm

Zadowalające i efektywne odzwierciedlenie właściwości mostka cieplnego w programie AnTherm jest możliwe, jeśli spełnione są podstawowe wymagania techniczne. Faktyczne wymagania są zależne od złożoności odwzorowania modelowanej konstrukcji oraz od oczekiwanego, wymaganego przez użytkownika, poziomu dokładności obliczeń. Te dwa czynniki wpływają na ilość równań koniecznych do rozwiązania, która to jest ograniczona rozmiarem dostępnej pamięci komputera. Dlatego dla obliczeń konstrukcji trójwymiarowej wymagana jest konfiguracja komputera o zdecydowanie większych możliwościach niż to podane w zaleceniach wymagań podstawowych. Dalsze informacje znajdują się w dokumentacji programu.

Wymagania programowe

 • system operacyjny Windows 10, Windows 8 (wersja 32 lub 64 bitowa), Windows 7 (wersja 32 lub 64 bitowa), Windows Vista (wersja 32 lub 64 bitowa), Windows XP Pro
 • niezależnie zainstalowane elementy wykonawcze Microsoft® .NET 4.0 Runtime and .NET 3.5 Runtime (automatycznie instalowane podczas Setup do wolnego pobrania jako dodatek systemu Windows ze stron firmy Microsoft)
 • SAP Crystal Reports for Visual Studio 2010 runtime engine (automatycznie instalowane podczas Setup do wolnego pobrania jako dodatek systemu Windows ze stron firmy SAP)
 • licencja użytkowa i aktywacja programu AnTherm
 • dodatkowe opcje licencyjne (np. opcja licencyjna PARY, opcje HARMONIC, ...)

Wymagania sprzętowe

 • kompatybilny komputer PC
 • 512 MB pamięci operacyjnej (minimum, zalecana pamięć ≥ 1 GB)
 • 200 MB wolnego miejsca na twardym dysku (dla instalacji programu)
 • monitor o rozdzielczości 1280x1024 (minimum, zalecana rozdzielczość 1600x1200)
 • karta graficzna 3D OpenGL (minimum, zalecana karta graficzna 3D z procesorem) 
 • drukarka formatu A4 (minimum, zalecana drukarka kolorowa) 
 • port USB dla klucza licencyjnego (dongle) albo karta sieciowa Ethernet (w celu identyfikacji licencyjnych)

oraz:

 • mysz z dwoma przyciskami i przewijaczem (preferowane)
 • łącze internetowe (opcjonalne)
 • wieloprocesorowa/wielordzeniowa jednostka (opcjonalne, opcja licencyjna MULTICORE)
 • urządzenia umożliwiające przestrzenną wizualizację obrazu (opcjonalnie, okulary czerwono/niebieskie, okulary i monitor Crystal Eyes, Dresden Interlaced Display - opcja licencyjna STEREO3DVIEW)

Wymagania odnośnie aktywacji licencji

Licencja programu związana jest trwale z kluczem mobilnej opcji licencyjnej DONGLE lub statycznie z numerem MAC fizycznej karty sieciowej Ethernet. Klucze aktywacyjne tworzone są na podstawie tekstów nagłówka klienta (cztery linijki) i identyfikacji urządzeń. Przy zakupie sprzedawca kontaktować się będzie poprzez e-mail celem uzyskania odpowiednich danych.

Dalsze rozważania sprzętowe

Jak już wspomniano, maksymalne rozmiary modelu numerycznego są również zależne od wielkości dostępnej pamięci stosowanego komputera. Największe zapotrzebowanie na pamięć występuje w czasie graficznej, trójwymiarowej wizualizacji wyników.

Czas obliczeń zależy od typu i szybkości (częstotliwości) pracy procesora oraz od ilości używanych do obliczeń procesorów.

Dla przykładu dwuwymiarowy model omówiony w podręczniku do programu AnTherm (1.500 komórek) na komputerze z jednostką Pentium 4 o częstotliwości 2 GHz (produkcji 2001 roku) jest liczony w czasie 5 sekund. Rozszerzony model trójwymiarowy opisany w podręczniku (ok. 70.000 komórek) wymaga 12 sekund czasu. Ten sam model przy zagęszczonej siatce do 330.000 komórek (tzn. dokładniejszy model) wymaga 80 sekund czasu na przeliczenie (dwa pomieszczenia i źródło ciepła).

Natomiast dla komputera z procesorem Core-i7 (cztery razy po dwa rdzenie) o częstotliwości 2,6 GHz i trójkanałowych pamięciach RAM o częstotliwości 1,6 GHz typu DDR3 (z 2009 roku) czas obliczeń wynosi odpowiednio: 4 sekundy (model 2D 1.500 komórek), 6 sekund (model 3D z 70.000 komórek) oraz tylko 8 sekund (model 3D z 300.000 komórek)!
 

Interessiert? Senden Sie eine Nachricht um mehr Informationen zu erhalten.

Oder probieren Sie die Demoversion gleich aus!

Home
Wärmebrücken berechnen (AnTherm)
Psi-Wert Rechner
U-Wert Rechner
Luft-Hohlraum Rechner
Grenzfeuchte (Kondensfeuchte) Rechner
METEONORM - Klimadatenbank und Wettergenerator
Thermal Bridges Calculation (AnTherm)
Psi-Value Calculator
U-Value Calculator
Air Cavity Calculator
Condensing Humidity (dew point) Calculator
METEONORM - Climate- and Weather Generator
Mostki cieplne (AnTherm)
METEONORM - generator Klimatu i Pogody
CE Gefährdungsanalyse MaschCE
CE Hazard Analysis MaschCE
CE Analiza zagrozen MaschCE
SolRad3 Sonnenstrahlung
GEBA Gebäudesimulation
Bücher Bauphysik

AnTherm
Mostki cieplne
Cechy programu
Narzędzie
Dyfuzja pary
+ Zestawy Funkcji +
Demo & Downloads

Wizualizacja
3D Nawigacja
Wymogi Techniczne
Użytkownicy AnTherm-a
>>> N E W s <<<
>>> Zamówienie <<<
>>> Cennik <<<
 

Visit AnTherm Blog ...
Visit AnTherm Gallery ...
Visit AnTherm Videos ...
Search & Find ...
Sitemap
 

Copyright © Kornicki Dienstleistungen in EDV & IT